Välkommen till Sweid SF!

Sweid SF är ett mindre och familjevänligt HVB-hem beläget i Helsingborg. Vi har möjlighet till att ta emot upp till åtta ensamkommande ungdomar, killar i åldern 14 t.o.m. 19 år. För de ungdomar som har PUT (permanent uppehållstillstånd) finns det möjlighet att stanna hos oss fram tills man fyller 19 år.

Boendet består av två olika avdelningar med sex stora sovrum. Varje ungdom får ett eget sovrum med tillgång till egen garderob, skrivbord och en dator.

Just nu har vi möjlighet för omgående placering

Vårt ansvar är att ungdomarna känner sig trygga med fokus på utveckling. Målet är stabila, trygga och självständiga individer med hög integrering i det svenska samhället. Detta sker med en strukturanpassad vardag, utifrån ungdomarnas behov och utvecklingsmöjligheter. En genomförandeplan upprättas för varje ungdom med utgångspunkt i socialtjänstens vårdplan och ungdomens behov.

Sweid utser en kontaktperson för varje ungdom vilken har i uppgift att individanpassa boendet utefter ungdomens behov och önskemål. Kontaktpersonen ska även ansvara för den kontinuerliga kontaken med god man, socialtjänst och skola.

Vår personalen motiverar, stöttar och uppmuntrar ungdomarna att delta i skolundervisning. Vidare kommer vi samverka med skolan för att kunna stödja ungdomarna så att läsförståelse och trivsel uppstår.

Ungdomarna kommer att erbjudas individuella och gemensamma fritidsaktiviteter som svarar mot deras intressen och önskemål. Vi bevakar även så att ungdomarna får den hälso-, sjuk- och tandvård som de behöver.

Anpassad boendemiljö

Vi arbetar ständigt med att individanpassa boendet utefter ungdomens behov. Vi strävar efter ett familjärt boende.

Tillståndspliktiga

Sweid SF är tillståndspliktig och godkänd av Socialstyrelsen och IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)

Bemannat dygnet runt

Vi har bemannat dygnet runt.