Aktiviteter

Utifrån ungdomarnas önskemål och vilja arrangerar boendet olika aktiviteter. Att röra på sig är viktigt både för den fysiska och den psykiska hälsan. Det är därför viktigt att uppmuntra och stimulera ungdomens naturliga rörelseglädje. Vi kommer att erbjuda aktiviteter både inomhus och utomhus i form av allt från bollsporter till bakning. Ungdomar som är mer stillasittande kan behöva extra uppmuntran och stöd, vilket vi självklart erbjuder.

Personalen på boendet skall stimulera ungdomen till rörelse genom att till exempel delta i leken/aktiviteten. En sådan enkel sak som en stunds lek och rörelse kan göra ungdomen både lugnare och gladare. Boendet arrangerar aktiviteter som att åka till bland annat aktivitetsbadhus, simning, biljard och museum. För oss är det viktigt att ungdomen kommer ifrån boendemiljön med jämna mellanrum och kommer i kontakt med resten av Hasslarp och nordvästra Skåne.

Boendet har regelbunden kontakt med olika frivilligorganisationer som gör aktiviteter tillsammans med ungdomarna, så att de får möjlighet att möta engagerade ungdomar i sin egen ålder. På så sätt blir det lättare för dem att upptäcka och utforska individuella intressen än om de tillbringar all tid inom samma fyra väggar.

Utöver sportaktiviteter kommer boendet erbjuda pedagogiska aktiviteter som läxhjälp, lässtunder och målning. Boendet kommer att uppmuntra ungdomarna till att delta i Helsingborgsstads sommaraktiviteter för ensamkommande flyktingbarn, under aktiviteterna anordnas tolk.

Boendet kommer även erbjuda filmkvällar, pysselstunder, pingisturneringar, bakning m.m. Detta för att skapa en hemtrevlig miljö på boendet. Andra sätt som verksamheten arbetar med är temakvällar, studiebesök och personliga möten med lärare, polis, vårdpersonal, arbetsförmedlare, personal på ungdomsmottagningen, bibliotekarier osv.

img_8293

alispelarbasket

img_0672