Personal

"Vår personal på Sweid besitter en gedigen erfarenhet och adekvat utbildning för att kunna arbeta med våra ungdomar. Personal är kärnan till ett utmärkt boende och är noggrant utvald för att kunna skapa ett tryggt och familjärt boende."

 

Språkkunskaper:

Arabiska, Engelska, Dari,

Persiska och svenska. 

Tolkar finns alltid tillgängliga vid behov.

Verksamhetschef/Föreståndare Mia Deltin:

Vår ambitiösa, diplomatiska och ständigt lika motiverade

ledare, som inspirerar medarbetarna att utnyttja företagets

potential till fullo.

mia

Inspiratör - Ingela Olsson

Ingela var tidigare Invandrarbyråns chef i Helsingborg har över

40 års erfarenhet av invandring och att hantera kulturkrockar.

Ingela finns tillgänglig för boendet och dess ungdomar.

ingela