Verksamhetsbeskrivning

"Vi stävar efter ungdomarnas delaktighet och inflytande. Vi arbetar därför mycket med att göra deras röster hörda och vi lyssnar lyhört på deras åsikter."

Målet med verksamheten är att ge god omvårdnad och stöd till den enskilde individen. Sweid SF omvårdnad skall präglas av trygg och stabil omgivning. Boendet skall på bästa sätt miljöanpassas efter ungdomarnas behov och önskemål, detta uppnås genom samråd med ungdomarna. Verksamhetsmålet är att bedriva ett tryggt boende med fokus på ungdomarnas utveckling till stabila, trygga självständiga individer med hög integrering in i svenska samhället.

Sweid SF offererar en strukturanpassad vardag som anpassas utefter ungdomens behov och utvecklingsmöjligheter. En vardag på Sweids SF skall präglas av stor samhällskunskap och livskunskap i fokus på trygghet och säkerhet under ungdomarnas vistelse på boendet. Under tiden på boendet kommer mål att sättas upp utefter BBIC-modellen (barns behov i centrum) som är uttagen av socialstyrelsens utbildningsmaterial.

För oss är det viktigt att åldern respekteras, i vår verksamhet har vi möjlighet att omplacera ungdomarna efter behov då vi har tre olika kök och tre olika våningar. Vid eventuella behov kommer omplacering att ske inom verksamheten. För att skapa ett tryggt och trivsamt boende för vår åldersgrupp. Vi tar hänsyn till att det finns en skillnad i tillmognadsprocessen hos varje individ.

Boendet strävar efter att utveckla ungdomens sociala nätverk detta sker i samarbete med gode män, anhöriga, vårdnadshavare och verksamhetens uppdragsgivare. Genom ett gott samarbete med olika studieförbund, idrottsklubbar och andra intressanta föreningar skapar verksamheten en stimulans hos ungdomarna till ett intresse och skapar möjligheter för kontakt med närsamhället. För oss är det viktigt att ungdomarna skapar kontakt med andra i samhället och får vänner samt får känsla av tillhörighet. Den enskildes kontaktperson på boendet är den ansvariga för att vägledning. Ungdomarna har tillgång till internet som underlättar kontakten med anhöriga.

Vi strävar efter ungdomarnas delaktighet och inflytande. Vi arbetar därför mycket med att göra deras röster hörda och vi lyssnar lyhört på deras idéer. För att ungdomearna skall vara delaktiga kommer ungdomarna att vara med när deras individuella genomförandeplanen görs. Där diskuteras målen med personalen som skriver planen och ungdomen får vara med och uttrycka sig. Här får ungdomen en möjlighet att berätta vad de vill förbättra och diskutera eventuella svårigheter. Ungdomarna kommer även att ha utvecklingssamtal där de kommer att delta aktivt för att ständigt utvecklas.

Det är viktigt för oss att ungdomarna är väl förberedda inför det verkliga vuxenlivet när de blir vuxna. Därför arbetar vi ständigt med att förbereda ungdomarna inför vuxenlivet. Hos oss får de ta ansvar och vara med under det dagliga arbetet.

BBIC-modellen, www.socialstyrelsen.se

BBIC-modellen, www.socialstyrelsen.se

 

 

img_8351